Active Server Pages chyba ASP 0115'

Neoèekávaná chyba.

/default.asp

V externím objektu došlo k zachytitelné chybì (C0000005). Skript nemùže být dále spuštìn.